AS Consult je društvo za poslovno savjetovanje, specijalizirano za pružanje savjetodavnih usluga o državnim potporama.

Osnivač AS Consulta je Zlatan Janeš.

Početkom 2004. u Republici Hrvatskoj je započelo razdoblje uvođenja kontrole državnih potpora u skladu s propisima iz pravne stečevine EU (acquis). Stoga je Zlatanovu karijeru prije svega obilježilo sudjelovanje u pregovorima s EU o prilagodbama Hrvatske kao buduće članice, upravo u području državnih potpora. To je, između ostalog, obuhvaćalo i poslove na restrukturiranju hrvatskih brodogradilišta, željezara, poduzetnika iz sektora prometa, tekstila i mnogih drugih koji su se u svom poslovanju oslanjali na pomoć države.

Državne potpore su važne

Naime, svaki poduzetnik prije nego što počne koristiti sredstva iz državnog ili lokalnog proračuna kao i sredstva iz europskih fondova, danas posebno treba voditi računa o propisima koji uređuju uvjete korištenja tih sredstava odnosno državnim potporama. Jer, ukoliko njihova dodjela nije usklađena s propisima, poduzetnik – korisnik državne potpore, mogao bi se suočiti s nalogom za povrat potpore, ali uvećanim za kamatu.

Stoga, svima koji koriste državne potpore, bez obzira je li riječ o pomoći za restrukturiranje, poticanje investicija, zaštitu okoliša, potporama de minimis, potporama na koje se odnose pravila o općim  izuzećima (GBER), ili se radi o projektima kojima se povlače sredstva iz fondova EU, kako za velike infrastrukturne objekte tako i za one usmjerene malom i srednjem poduzetništvu, AS Consult može pomoći provesti postupak u skladu s pravilima EU i hrvatskim propisima o državnim potporama. Vjerujemo da je:

AS Consult - most  prema sigurnijoj strani poslovanja

Naše savjetničke usluge namijenjene su širokom krugu korisnika, a naročito: