Iza tima osnivača i stručnih suradnika AS Consulta su iskustva i znanja stečena radom na konkretnim slučajevima, komunikaciji s nadležnim europskim tijelima te poznavanje rada i prakse tih tijela kao i europskih sudova. To predstavlja dragocjenu pomoć svima onima koji se u svom radu i poslovanju susreću s novinama u pravnoj regulativi koje je donijelo članstvo u EU.

Specijalizacija iz područja državnih potpora nadgradnja je na ranije stečena znanja, osobito iz područja financija te računovodstva i revizije.


 

Zlatan Janeš

Konzultant sam od ožujka 2014. Prije toga sam od kolovoza 2002. do veljače 2014. bio direktor Sektora za državne potpore u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, radeći na uspostavi sustava kontrole državnih potpora u Republici Hrvatskoj. Sudjelovao sam u pristupnim pregovorima u poglavlju 8. Tržišno natjecanje između RH i EU, a nakon pristupanja i dalje sam nastavio surađivati s Europskom komisijom na poslovima vezanim uz državne potpore.

U vrijeme pristupnih pregovora bio sam i član hrvatske delegacije pri OECD-u za rješavanje pristupa restrukturiranja i dodjele državnih potpora za brodograđevnu industriju na svjetskoj razini. Sudjelovao sam neposredno, i kao konzultant, u više projekata EU koje su države članice Europske unije organizirale u Hrvatskoj i regiji.

Prije specijalizacije u području državnih potpora, kao diplomirani ekonomist sam dugi niz godina radio u gospodarstvu, na poslovima primarno vezanim uz financije i kontroling. Prije dolaska u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja bio sam financijski direktor u tvrtki koja je zajedno s još četiri tvrtke činila grupu povezanih društava. 

Posjedujem licencu ovlaštenog internog revizora. Pišem i objavljujem stručne članke u časopisima za pravo i ekonomiju.