Stvarna, praktična svrha svakog mosta je povezivanje razdvojenih obala, područja i ljudi, olakšavanje prijelaza s jedne strane na drugu, skraćivanje putovanja i lakši dolazak do cilja.

Izgradnja mosta je zahtjevan posao koji traži mnoga znanja, timski rad, planiranje, napor i odricanje.

Na razini simbola, mostovi su veze, sloboda izbora, komunikacija, prilika za otkrivanje novih spoznaja i usvajanje novih znanja, načina razmišljanja i rada. Mostovi istodobno znače uklanjanje prepreka, ali i spremnost za promjenu, suradnju i otvorenost za nova iskustva. 

Most kao građevina i kao simbol bio je inspiracija za oblikovanje misije i vizije AS Consulta.

U novim uvjetima koje je donijelo članstvo u EU, svrhu i ciljeve svog postojanja i poslovanja vidimo upravo u tome da svojim savjetima budemo pomoć – „most“ prema sigurnijoj strani poslovanja, bržem prihvaćanju promjena koje donosi novo tržišno i institucionalno okruženje i povezivanju s prilikama koje ono pruža.

Zašto Øresundski most?

Øresundski most je sjedinio najbolju praksu i koristi od ujedinjene Europe.

Cestovnim i željezničkim putem povezao je Baltičko more, olakšao je komunikaciju, skratio vrijeme, ubrzao promet i poslove, ne samo između Danske i Švedske, već i iz drugih europskih odredišta prema krajnjem europskom sjeveru.

Stoga je ovaj most važan za cijelu Europu, zbog čega je i postao projekt od zajedničkog europskog interesa te je dijelom financiran i iz proračuna EU. U listopadu 2014. Europska komisija je obznanila kako je javno financiranje Danske i Švedske za izgradnju projekta infrastrukture ovoga željezničkog i cestovnog mosta i okolnih poveznica s obje strane Øresunda, sukladno propisima EU o državnim potporama. To je dokaz da dobro osmišljeni, ekonomski utemeljeni nacionalni projekti mogu postati i projekti od šireg, europskog interesa. Štoviše, odluka Europske komisije o potporama vezanim uz ovaj most, dokaz je da čak i za takve značajne europske projekte vrijede strogi propisi EU i složena pravila o dodjeli državnih potpora. Drugim riječima, jednako kao za velike, pravila vrijede i za javno financiranje svih ostalih, manjih ili većih infrastrukturnih i drugih projekta ili poduzetničkih poduhvata. 

Zato su poznavanje propisa o državnim potporama i razumijevanje ekonomske pozadine pravila koja oni sadrže, ključni za pripremu i osiguranje zakonitosti svakom takvom projektu ili poduhvatu. Znanja koja mi u AS Consultu imamo u tom području, mogu postati njihovo vezivno tkivo.