Naši su klijenti su privatne kompanije kao i kompanije u vlasništvu Republike Hrvatske (državna i javna poduzeća), središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj itd.

Sudjelovanje u europskim i drugim međunarodnim projektima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu: